Saskia Kraan
Sinds 2013 heeft Saskia haar eigen logopediepraktijk. Hier behandelt zij  voornamelijk kinderen met uiteenlopende logopedische problemen. Als logopedist heeft ze ervaring opgedaan binnen verschillende praktijken en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Hier behandelde zij voornamelijk kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, al dan niet in combinatie met gehoorproblemen. Vanuit het speciaal onderwijs is ze dan ook bekend met het werken met ondersteunende gebaren in de communicatie. Het spelenderwijs aanbieden van oefeningen vormt in haar behandelingen een belangrijke basis. Hierdoor is de therapie niet alleen effectief, maar ook erg leuk. 

 

Contact: Saskia.kraan@logopedievanzelfsprekend.nl                      06-51111521

 


Marjorie Matena
Na een zeer succesvolle afstudeerstage bij Logopediepraktijk Vanzelfsprekend is Marjorie bij ons komen werken. Haar passie en ervaring met kinderen komt hierbij goed van pas. Plezier in het leren van nieuwe vaardigheden vormt in de behandelingen een belangrijke basis. Door middel van allerlei leuke spelletjes en activiteiten hebben de kinderen nauwelijks door dat ze aan het leren zijn. Daarnaast hebben ouders ook een centrale plek in de behandelingen. Zij krijgen tips en adviezen om hun kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in het leerproces. 

Werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Contact: Marjorie.matena@logopedievanzelfsprekend.nl     06-20009660

 Astrid Vossen
Astrid is in 2015 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Rotterdam. Zij heeft ervaring met werken in de praktijk, waarbij ze verschillende stoornissen behandelt, zoals spraak-/taalproblemen en slikproblemen. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van stemproblemen bij kinderen en volwassenen. Tevens kan ze helpen als cliënten een zang hulpvraag hebben. Het werken in een praktijk is afwisselend, er komen verschillend mensen met verschillende problemen langs. Astrid zet zich ervoor in om ieder individu een passende behandeling te geven, iets wat ze altijd een leuke uitdaging vindt.  

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Contact: Astrid.vossen@logopedievanzelfsprekend.nl     06-83645334

 

Britt Plasmeijer

Sinds 2019 is Britt is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en begonnen met werken als logopedist bij verschillende praktijken en het speciaal onderwijs. Hier heeft zij gewerkt met kinderen en adolescenten in allerlei leeftijdscategorieën en uiteenlopende logopedische problemen. Voordat zij aan de opleiding logopedie begon, heeft zij al een eerdere opleiding afgerond als pedagogisch medewerker en heeft ze gewerkt in de kinderopvang. Hierdoor kan zij met een kritische blik naar meerdere ontwikkelingsgebieden kijken. Ieder persoon is uniek en verdient de beste begeleiding die bij hem/haar past. Britt zoekt samen met de client en/of de ouders naar een passende oplossing en behandeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften die hij/zij nodig heeft. Daarnaast is er in de behandeling een veilige en gezellige sfeer, waardoor iedereen zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Contact: Britt.plasmeijer@logopedievanzelfsprekend.nl     06-38404922