• darkblurbg

Logopedie is gericht op het optimaliseren van de communicatie in de breedste zin van het woord. Indien er problemen zijn met betrekking tot de taalontwikkeling, communicatiestoornissen, de (uit)spraak, de mondgewoonten, de stem, het slikken en/of eet-en drinkproblemen kunt u in aanmerking komen voor logopedische behandelingen. Ook als u adviezen en tips voor thuis wilt bent u van harte welkom.

Het eerste doel tijdens de behandeling is dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt, plezier is het allerbelangrijkste tijdens de behandelingen. Meteen hierna wordt er logopedisch onderzoek gedaan, de uitkomst hiervan wordt met de ouders/verzorgers besproken. Naar aanleiding van de resultaten en de hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld waarbij de ouders/verzorgers betrokken worden. De onderzoeken en behandelingen worden bij kinderen geheel spelenderwijs gedaan, op een ongedwongen manier.

Om kwaliteit te kunnen leveren en deze te kunnen waarborgen zijn alle logopedisten van Logopepraktijk Vanzelfsprekend lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Via deze link kunt u meer algemene informatie vinden met betrekking tot logopedie.