Indien een kind voor het eerste levensjaar twee of meer talen aangeboden krijgt, wordt er van meertaligheid gesproken. Als er zowel in de moedertaal als in de tweede taal een achterstand is in vergelijking met leeftijdsgenootjes, is er sprake van een taalstoornis. Meer informatie over een taalachterstand kunt u vinden onder het kopje taalontwikkelingsstoornis.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet logopedisch onderzoek naar de taalontwikkeling, alle delen van de taalontwikkeling worden in kaart gebracht. Deze resultaten worden met de ouders/verzorgers besproken en samen worden de vervolgstappen gemaakt. Natuurlijk wordt bij het onderzoek en de behandeling rekening gehouden met de meertaligheid.

Voor meer informatie over de taalontwikkeling bij meertaligheid kunt u onderstaande folder bekijken:

 

Folder Meertaligheid bij Kinderen