Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
 ”Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen kunnen problemen geven met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Logopedisten zijn vaak in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms loopt een kind nog helemaal niet vast in het leerproces, maar er zijn wel al risicofactoren te signaleren.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet logopedisch onderzoek naar de spraak-taalontwikkeling. Er wordt extra aandacht besteed aan de diagnostiek van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
 Deze resultaten worden met de ouders/verzorgers besproken en samen worden de vervolgstappen bepaald.