Het stotteren kan verschillende oorzaken hebben, zoals bepaalde spannende gebeurtenissen, de snelheid van het spreken of een taalprobleem. Stotteren kan op verschillende manieren tot uiting komen:

  • herhaling van klanken, woorden en/of zinsdelen, bijvoorbeeld: i-i-i-i-k wil …”.
  • verlenging van een klank of woord, bijvoorbeeld: “ ik gggggggga…”.
  • blokkade bij een bepaalde klank, bijvoorbeeld: “k…..an jij…”

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet logopedisch onderzoek naar het stotteren. Deze resultaten worden met de ouders/verzorgers besproken en samen worden de vervolgstappen bepaald.