Er zijn verschillende soorten articulatieproblemen die de verstaanbaarheid kunnen beïnvloeden:

  • Een fonetische articulatie stoornis: een kind heeft moeite om een klank op de juiste manier uit te spreken.
  • Een fonologische articulatiestoornis: een kind kan bepaalde klanken wel uitspreken, maar hij/zij vervangt deze klanken bij woorden door een andere klank, of laat de klank in een woord weg. Hierbij zijn verschillende soorten processen (foutjes) waar te nemen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet logopedisch onderzoek naar de nasaliteit. Deze resultaten worden met de ouders/verzorgers besproken en samen worden de vervolgstappen bepaald.