Een logopedist kan afwijkende mondgewoonten afleren en de tong- en mondmotoriek versterken door middel van de Oro-myofunctionele therapie (OMFT). Door middel van deze therapie nemen de tanden de stand aan die ze zouden hebben als er geen afwijkend mondgedrag zou zijn. Het is belangrijk dat een patiënt hiervoor tijdig wordt doorverwezen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond (ontstaan door afwijkende mondgewoonten). De afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot afwijkende kaak- en/of gebitsstanden en een afwijkende spraak. Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat OMFT in sommige gevallen de noodzaak van orthodontische behandeling vermindert. Tevens kan OMFT bijdragen aan een stabielere eindsituatie na orthodontische behandeling, waardoor de kans minder groot is dat de tanden weer in de oude positie terugkeren.

 

Wat doet de logopedist?

Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. De therapie bestaat uit een intake-gesprek, het maken van mondfoto’s, het uitvoeren van metingen, behandelen van afwijkend mondgedrag, het thuis herhalen van de oefeningen die tijdens de behandeling uitgevoerd worden en individuele nazorg.

De foto's geven het gebit weer van een patiënt met een open beet ten gevolge van afwijkend mondgedrag. Zij heeft de OMFT behandeling gehad en op de foto's ziet u het resultaat. De tijd tussen de eerste en de laatste foto is 9 maanden.